Charous & Moučka - Makléřská kancelář

společnost

Firma Charous & Moučka s.r.o. vznikla v roce 2001 jako nástupce podnikatelské činnosti pana Hynka Charouse, který od roku 1991 působil jako pojišťovací zprostředkovatel (mj. byl mezi deseti nejvýznamnějšími pracovníky pojišťovny Kooperativa v letech 1995 až 2001). Společnost má tedy dlouhodobou zkušenost se zprostředkováním pojištění nejen pro privátní, ale i pro korporátní klientelu. Sídlo společnosti je v Brně, ale působíme na území celé České republiky, Slovenska a okolních států Evropské unie. Dne 14.7.2022 došlo ke změně názvu společnosti na CHAROUS & SPOL. pojištování s.r.o. Subjekty CHAROUS & SPOL. pojišťování s.r.o. a Hynek Charous se od 1.12.2022 staly novými členy partnerské sítě OK BROKERS s.r.o.

Společnost CHAROUS & SPOL. pojištování s.r.o. se především věnuje zprostředkování pojištění motorových vozidel, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, občanskému pojištění a s těmito aktivitami spojenou další agendou, jako je například stanovení rizik, příprava řízení a vyhodnocení výběrových řízení na pojistný produkt a pojišťovnu, vedení administrativní komunikace mezi pojišťovnou a klientem, kontrola a evidence nároků a úhrad pojistného, likvidace pojistných událostí aj.. Nejen výše uvedené služby jsou samozřejmostí při poskytování našeho klientského servisu. Naši zásadou v souladu s mottem společnosti "Vaše jistota, naše práce" je poskytování kvalitních a profesionálních služeb všem klientům. Domníváme se, že základem úspěšnosti naší práce, je volba optimálního řešení na základě individuálního přístupu ke každému klientovi, který se může vždy s důvěrou obracet na tým vyškolených pojišťovacích poradců. Naše makléřská společnost pečuje o portfolia smluv jak fyzických osob, tak právnických subjektů. Vždy usilujeme o dlouhodobou spolupráci založenou na osobním přístupu, vzájemné důvěře, přičemž na zřeteli máme vždy dosažení maximální spokojenosti klientů.

CHAROUS & SPOL. pojištování s.r.o.
- osvědčení pojišťovací agent
- osvědčení pojišťovací makléř
- další informace podle zákona č. 38/2004 Sb.
- další informace podle zákona č. 170/2018 Sb.
- informace související s udržitelností
- postup při podání stížnosti, reklamací
- poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR
- pravidla řízení střetu zájmů
- informace o samostatném zprostředkovateli a o zprostředkování pojištění
- etický kodex 2022
- informace o ochraně oznamovatelů

Charous Hynek
- osvědčení pojišťovací agent
- osvědčení pojišťovací makléř
- další informace podle zákona č. 38/2004 Sb.
- další informace podle zákona č. 170/2018 Sb.
- informace související s udržitelností
- postup při podání stížnosti, reklamací
- poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR
- pravidla řízení střetu zájmů
- informace o samostatném zprostředkovateli a o zprostředkování pojištění
- etický kodex 2022
- informace o ochraně oznamovatelů


© GalliGraphics 2007